Xây dựng, sửa chữa 900 căn nhà cho gia đình chính sách

KTNT- Sở LĐ TB&XH TP Đà Nẵng cho biết: Sau khi tiến hành khảo sát hiện trạng trên địa bàn TP có 1.196 hộ cần hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở. Sau khi rà soát, kết quả trên địa bàn TP có 900 gia đình có công với cách mạng có nhà ở xuống cấp cần sửa chữa.

UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở với tổng kinh phí thực hiện 18 tỷ đồng (trong đó, kinh phí hỗ trợ từ TƯ là 14,4 tỷ đồng; thành phố là 3,6 tỷ đồng). Tuy nhiên, trong năm 2013 thành phố chưa tiếp nhận được nguồn kinh phí hỗ trợ từ TƯ nên Đề án vẫn chưa triển khai được. Để kịp thời hỗ trợ kinh phí cho những hộ có nhà ở xuống cấp nặng, TP đã hướng dẫn các địa phương sử dụng nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đồng thời vận động các doanh nghiệp hỗ trợ và đã sửa chữa được 82 nhà, hiện nay còn lại 818 nhà cần tiến hành sửa chữa trong năm 2014.

Việc sửa chữa 818 nhà ở còn lại cho các gia đình chính sách trên địa bàn trong năm 2014, ngoài nguồn ngân sách đối ứng của thành phố, Sở TBLĐ&XH đã vận động sự hỗ trợ từ đơn vị như: Đảng ủy khối doanh nghiệp hỗ trợ 100 nhà; Quận Hải Châu hỗ trợ 68 nhà; UBMTTQVN hỗ trợ 60 nhà… Theo đó, mỗi hộ dân sẽ được tạm ứng 50% kinh phí (10 triệu đồng) khi gia đình bắt đầu khởi công và khi công trình hoàn thành 80% công việc sửa chữa sẽ cho ứng tiếp 50% kinh phí còn lại.

Dự kiến, đợt 1 sẽ triển khai hỗ trợ sửa chữa 490 nhà hoàn thành trước ngày 01/7; đợt 2 hỗ trợ triển khai sửa chữa 328 nhà và sẽ hoàn thành trước ngày 31/8.

Phó chủ tịch UBNDTP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho biết: Công tác đền ơn đáp nghĩa cho những gia đình chính sách luôn là mục tiêu lớn của TP, do đó trong năm nay Đà Nẵng nhất định phải hoàn thành xong việc hỗ trợ xây, sửa chữa 818 nhà ở còn lại cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

Nguồn : Hải Vân / http://www.kinhtenongthon.com.vn/Story/xahoi/2014/2/46588.html

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *