Điều Chỉnh Quy Hoạch Đô Thị Mới Nhơn Trạch (Đồng Nai) Đến Năm 2030

UBND tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với UBND huyện Nhơn Trạch và các cơ quan, đơn vị liên quan về vấn đề điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Theo báo cáo của đơn vị tư vấn là Trung tâm quy hoạch xây dựng 2 (thuộc Viện Kiến trúc – quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia), các nội dung không thay đổi so với quy hoạch cũ. Cụ thể như: mạng lưới giao thông chính trong đô thị, các điểm đấu nối với mạng lưới giao thông vùng và quốc gia; giải pháp hạ tầng ngầm đô thị; vùng đất cao bao quanh bởi hương lộ 19 và đường 769 sẽ xây dựng đô thị nén với mật độ cao; vùng đất trũng dọc theo sông Nhà Bè duy trì vùng sinh thái nông nghiệp, bảo tồn vùng rừng ngập mặn.

Một số nội dung thay đổi là: xác định lại quy mô đô thị (như dân số và đất xây dựng đô thị); xác định lại vị trí lõi đô thị tại vị trí xung quanh trung tâm huyện hiện nay. Tạo cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng đô thị và thu hút dân cư đến sinh sống, cụ thể là chính sách phát triển đô thị – nhà ở xã hội; chức năng sử dụng đất, khống chế mật độ xây dựng dọc theo sông Đồng Nai, ưu tiên phát triển du lịch – đô thị sinh thái với mật độ thấp…

(Theo Người Đồng Hành)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *